Google+
0902486399 0964484399
Chào mừng quý khách đến thiết bị mầm non Hà Vũ : Chúc quý khách vui và thành đạt trong cuộc sống

Kinh ngạc cô giáo mầm non làm đồ chơi từ rơm

Kinh ngạc cô giáo mầm non làm đồ chơi từ rơm

Từ những búi rơm rạ bình thường, những cô giáo mầm non tỉnh Thái Nguyên đã sáng tạo nên những sản phẩm đồ chơi độc đáo, ngộ nghĩnh lại thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm từ phần thi năng khiếu làm đồ dùng đồ chơi mầm non của các cô giáo mầm non tỉnh Thái Nguyên đã khiến cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Nội dung đề thi và yêu cầu đặt ra cho các bài thi đã kích thích được giáo viên khai thác, tìm tòi, sáng tạo từ việc tìm ý tưởng, tìm chất liệu và kỹ năng thể hiện đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục và thẩm mỹ cao.
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Những chậu hoa cảnh đẹp mắt được làm từ vỏ hộp thạch  
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Nhiều giáo viên mầm non cũng phải chăm chú ngắm nhìn các sản phẩm khéo léo từ các đồng nghiệp ở các đơn vị khác

Tuy thời gian thi chỉ có 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng 75 giáo viên mam non đã làm ra hàng trăm những sản phẩm đồ chơi hết sức ấn tượng.

Chỉ bằng những nguyên vật liệu phế thải như vỏ cây, hột, hạt, hộp nhựa, rơm rạ, len, xốp… nhưng bằng bàn tay khéo léo của mình, các giáo viên mầm non đã tạo ra những đồ dùng dạy học và thiết bị mầm non theo chủ đề vô cùng sáng tạo, phù hợp với tâm lý trẻ em.

Những sản phẩm đồ chơi độc đáo, ngộ nghĩnh này cũng những bài học đầu tiên để trẻ khám phá thế giới xung quanh đầy màu sắc.
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Búp bê, bàn ghế, đồ dùng gia đình đều được làm từ xốp và giấy
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Ít ai có thể ngờ, những cô búp bê xinh xắn lại được làm ra từ giấy và xốp


Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Voi, mèo, trâu... đều được làm từ vỏ sữa và bìa các tông 
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Những chú hưu cao cổ dễ thương chỉ làm từ những thân rơm rạ
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Búi rơm khô nhưng lại biến thành chú vịt bầu xinh xắn
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Những đồ chơi hiện đại như ô tô, tàu thủy 
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Hay dân dã như cuốc, liềm, bào, bay... đều được làm từ bìa các tông
Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Từ những món ăn ở các vùng miền Kinh ngạc cô giáo mầm non làm dồ chơi từ rơm
Hay những chiếc đèn lồng rực rỡ đều trở nên lung linh bởi bàn tay tài hoa của các cô giáo mầm non

Giáo án mầm non chủ điểm giao thông mới 2014

Giáo án mầm non chủ điểm giao thông mới 2014


Chñ ®Ò:  ph­¬ng tiÖn vµ luËt giao th«ng
Thùc hiÖn trong 4 tuÇn, tõ ngµy10/3 ®Õn ngµy 06/4 / 2014
I. Môc tiªu:
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt
* Dinh d­­ìng vµ søc khoÎ
-         TrÎ cã thãi quen,  hµnh vi tèt trong ¨n uèng: kh«ng bèc thøc ¨n, ho biÕt che miÖng, khi ¨n kh«ng nãi chuyÖn
-         BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh r¨ng miÖng: ®¸nh r¨ng sau b÷a ¨n, tr­íc khi ®i ngñ, kh«ng nhai vËt cøng, kh«ng ¨n, uèng thøc ¨n qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh
* VËn ®éng
-         TrÎ biÕt phèi hîp c¸c vËn ®éng tay ch©n, ch©n, m¾t ®Ó thùc hiÖn khÐo lÐo, nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng: Ch¹y 18 m trong kho¶ng thêi gian 5-7 phót
-         BËt chôm ch©n, t¸ch ch©n.
-         Nh¶y xuèng tõ ®é cao 40 cm
-         RÌn luyÖn c¬ tay, vai, bông, l­­ên vµ ch©n khi tËp c¸c ®éng t¸c bµi tËp ph¸t triÓn chung vµ tËp thÓ dôc s¸ng.
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc
* Kh¸m ph¸ khoa häc
-          So s¸nh vµ ph©n biÖt nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña c¸c ph­­¬ng tiÖn giao th«ng qua tªn gäi, lîi Ých, n¬i ho¹t ®éng

hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non

hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non, mầm non, hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, hướng dẫn làm đồ chơi đơn giản, mcách làm đồ dùng đồ chơi mầm non, cách làm đồ chơi từ phế liệu, hướng dẫn cách làm đồ chơi cho trẻ mầm non, cách làm đồ chơi tự tạo, cách làm đồ chơi đơn giản, cách làm đồ chơi bằng giấy cách làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu mở

Hình ảnh đồ chơi tự tạo mầm non

đồ chơi tự tạo cho trẻ mầm non đồ chơi tự tạo của mầm non, hình ảnh đồ chơi tự tạo mầm non, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non, đồ dùng đồ chơi sáng tạo, đồ chơi từ phế liệu, đồ chơi từ nguyên vật liệu mở, đồ chơi từ vật liệu phế thải

do-choi-tu-tao-cho-tre-mam-non

do-choi-tu-tao-cho-tre-mam-non

do-choi-tu-tao-cho-tre-mam-non

do-choi-tu-tao-cho-tre-mam-non

do-choi-tu-tao-cho-tre

do-choi-tu-tao-cho-tre-

tu-tao-cho-tre-mam-non

do-choi-tu-tao-cho-tre-mam-non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non

Hình ảnh dồ chơi tự tạo mầm non


Các tìm kiếm liên quan đến đồ chơi từ nguyên vật liệu mở
đồ chơi các góc
làm đồ chơi từ hộp sữa
làm đồ chơi từ chai nhựa
làm đồ chơi sáng tạo
đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải
làm đồ chơi từ đĩa cd
làm đồ chơi mầm non
làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở

CHÚC CÁC THẦY CÔ CÓ NHIỀU TÁC PHẦM MỚI LẠ VÀ ĐỪNG QUYÊN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NHỮNG TÁC PHẨM TRÊN NHÉ ĐỂ CHO NHỮNG TÁC PHẨM SAU ĐƯỢC HOÀN THIỆN HƠN......

Hình mẫu cho bé tập tô màu download hình cho bé tập tô màu

Hình mẫu cho bé tập tô màu Cách đơn giản nhất là tìm những mẫu vẽ đẹp trắng đen để bé tập tô màu. Dưới đây là một số mẫu vẽ đẹp và đơn giản cho bé tập tô màu. Chúc bạn và bé có những ... Tranh tô màu con cáBộ sưu tập hơn 100 hình tran
Bé nhà bạn rất hiếu động và đang học vẽ. Bạn thì đang muốn tìm phương pháp cho bé học
Cách đơn giản nhất là tìm những mẫu vẽ đẹp trắng đen để bé tập tô màu. Dưới đây là một số mẫu vẽ đẹp và đơn giản cho bé tập tô màu. Chúc bạn và bé có những giây phút thật thú vị bên nhau nhé.

Hình mẫu cho bé tập tô màu

Hình mẫu cho bé tập tô màu

Hình mẫu cho bé tập tô màu

thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NHÀ TRẺ ( 3 – 36 THÁNG TUỔI)MỤC TIÊU GIÁO DỤC NHÀ TRẺ
Bao gồm 4 lĩnh vực:
1.     Phát triển thể chất.
2.     Phát triển nhận thức.
3.     Phát triển ngôn ngữ.
4.     Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI

CÁC CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG NĂM HỌC

TT
CHỦ ĐỀ
SỐ TUẦN
1
- Bé và các bạn
3
2
- Đồ chơi của bé
3
3
- Các bác, các cô trong nhà trẻ/ trường mầm non
3
4
- Cây và những bông hoa đẹp
4
5
- Những con vật đáng yêu
4
6
- Ngày tết vui vẻ
4
7
- Mẹ và những người thân yêu của bé
4
8
- Bé có thể đi đến khắp nơi bằng phương tiên gì
4
9
- Mùa hè với bé
3
10
- Bé lên mẫu giáo
3

Tổng cộng
35


          Mỗi chủ đề nên được thực hiện trong một thời gian nhất định, phù hợp với hứng thú của trẻ và nguồn nguyên vật liệu cho trẻ trải nghiệm. Không nên thực hiện trong một thời gian dài, dễ gây nhàm chán đối với trẻ nhỏ ( nhiều nhất là 4 tuần/chủ đề).
                  
I.Giáo dục phát triển thể chất: Gồm

Giáo án lớp mầm chủ đề chào măm mới

Chủ Đề: Chào năm mới
Đề tài: Những cánh hoa mùa xuân
Lớp : Mầm
                                           
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ cảm nhận vẻ đẹp của những bông hoa: màu sắc, hình dáng.
- Rèn luyện khả năng quan sát.
- Rèn luyện kỹ năng cầm bút, vẽ và tô màu cho trẻ. Biết sử dụng nhiều màu sắc trong bức tranh. Kỹ năng tô màu nền.
- Cảm nhận vẻ đẹp trong các bức tranh và nói lên nhận xét của trẻ khi quan sát tranh.
II. Chuẩn bị:

Hướng dẫn chương trình GDMN mẫu giáo Lớn ( 5-6 tuổi )

PHẦN 1
A - MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT
MỤC TIÊU GIÁO DỤC

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A cụ thể:
Trẻ trai: cân nặng từ 16,0 – 26,6kg; chiều cao từ 106,4 – 125,8cm
Trẻ gái: cân nặng từ 15,0 – 26,2kg; chiều cao từ 104,8 – 124,5cm
Đi nối gót giật lùi 5 bước
Chạy 18m trong khoảng 10 giây
Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh
Bò theo đường dích dắc
Ném xa 4m bằng hai tay
Bật xa 50 – 60cm
Cắt được đường tròn
Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, khi tay bẩn và sau khi đi vệ sinh.
Biết tự đánh răng, lau mặt.
Biết tránh xa những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn.

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Thích tìm hiểu khám phá môi trường xung quanh. Hay đặt câu hỏi: tại sao? Để làm gì? Làm thế nào? Khi nào?
Phân biệt bản thân với bạn cùng tuổi.
Phân loại được một số đối tượng theo 2 -3 dấu hiệu cho trước. Tự tìm ra dấu hiệu phân loại.
Nhận biết được phía phải, phía phải của người khác.
Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai.

Giáo án chương trình đổi mới

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC

CHỦ ĐỀ : CÂY XANH
Đề tài      : Bài tập tổng hợp :

                 Bật qua CNV – Đập bóng và bắt bóng

                 Trèo lên xuống ghế (2 cách)

I/ YÊU CẦU :
-         Rèn luyện cho trẻ thao tác đúng, thuần thục kỹ năng bật qua CNV đập và bắt bóng, trèo lên xuống ghế.
-         Phát triển tố chất nhanh nhẹn, sức mạnh, sức bền, khéo léo.
-         Giáo dục trẻ hoàn thành nhiệm vụ, quan tâm cộng tác với bạn trong khi chơi.

II/ CHUẨN BỊ :
-         Đồ dùng :
·      20 CNV cao 10 cm để thành 4 hành mỗi hàng 5 CNV cách 50cm.
·      Bóng trung để trong 4 rổ đủ cho mỗi trẻ 1 quả.
·      Ghế cá nhân để 4 hàng mỗi hàng 5 ghế.
·      Hình cây thông (5), cây bàng (6), cây chuối (7), cây mít (8) dán ở góc sân mỗi cây có 1 số.
·      Thẻ chữ số 5, 6, 7, 8 đủ cho mỗi trẻ 1 thẻ
-         Địa điểm : sân sạch.
-         Băng nhạc thể dục không lời.

đồ dùng đồ chơi mầm non sáng tạo

Nhằm hường ứng ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 thietbimamnonhavu. xin giới thiệu đến các thầy cô giáo mầm non bộ siêu tập đồ dùng đồ chơi mầm non sáng tạo do các thầy cô mầm non mẫu giáo tự sáng tác, đây là những đồ dùng đồ chơi đã đoạt giải thưởng cấp quận, nào xin mời các cô các thầy, xem và đánh giá những tác phẩm này nhé, rất mong được sự đánh giá của các cô để góp phần xây dựng cho ngành giáo dục mầm non của chúng ta mãi mãi đi lên


dồ dùng dồ chơi mầm non sáng tạo
đồ dùng đồ chơi mầm non sáng tạo

Thiết Bị Đồ Chơi Ngoài Trời

Thiết Bị Đồ Chơi Ngoài Trời

KỆ Gỗ MẦM NON

BÀN GHẾ MẦM NON

THẾT BỊ NHÀ BẾP MẦM NON

THIẾT BỊ DẠY HỌC MẦM NON

Quà tặng cuộc sống

Khoảnh khắc kỳ diệu

 
Support :-Bản quyền thuộc công ty HÀ VŨ : Email : havuthietbimamnon@gmail.com
-Điạ chỉ: 245/5 Đường Gò Dầu, P. Tân Qúy,Q. Tân phú, TP.HCM _ĐT: 0964484399 - 0902486399
Copyright © 2013. Thiết Bị Mầm Non Mẫu Giáo | đồ chơi mầm non - All Rights Reserved