Gáo án mầm non: chủ đề thực vật

{[['']]}

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT


                                      CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT.
Thêi gian thùc hiÖn tõ: 30/1 – 24/2/2012.
 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt.
* Dinh d­ìng – søc khoÎ.
NhËn biÕt ®­îc mét sè thùc phÈm th«ng th­êng theo lîi Ých cña chóng ®èi víi søc khoÎ cña con ng­êi.
RÌn mét sè thãi quen tù phôc vô cho b¶n th©n.
* Ph¸t triÓn vËn ®éng.

BËt xa 35- 40cm, ®Ëp vµ b¾t bãng t¹i chç.
¤n luyÖn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n ®· häc.
2. Phát triển nhận thức.
* KPKH:
    - Biết tên gọi của cây và các bộ phận chính,rễ, thân, lá, cành quan sát so sánh, các đặc điểm giống nhau và khác nhau rõ nét của 2 loại cây
   - Biết lợi ích của cây, biết vì sao cây cần chăm sóc và bảo vệ
   - Quan sát so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 loại rau
   - Trẻ biết có nhiều loại rau và cách ăn rau khác nhau nấu chín, ăn sống.
   - Biết tên gọi đặc điểm ro nét lợi ích của một số loại rau ,quả
   -Trẻ biết có nhiều loại rau, quả, cách chăm sóc và bảo vệ biết cách ăn quả gọt vỏ, bỏ hạt.

* LQVT:
BiÕt c¸ch so s¸nh chiÒu cao cña 3 ®èi t­îng theo dÊu hiÖu chung cña chóng.
3.  Phát triển ngôn ngữ
  - Biết sử dụng một từ chỉ  tên gọi, mầu sắc ,hìng dáng.
  - Cung cấp và bổ xung vốn từ cho trẻ
   - Biết đặt câu hỏi và trả lời mạch lạc
   - Biết diễn đạt mong muốn của mình bằng lời.
4.  Phát triển tình cảm, kỹ năng-xã  hội
   - Yêu thích cái đẹp thiên  nhiên mong muốn được giữ gìn và bảo vệ môi trường sống
  - Có một số kỹ năng, thói quen cần thiết để bảo vệ môi trường sống chăm sóc, bảo vệ cây xanh và cảnh quan thiên nhiên
  - Giữ gìn vệ sinh môi trường không vứt rác bưa bãi
5  .Phát triển thẩm mỹ
  - Biết sử dụng các đường nét, mầu sắc để tạo ra các sản phẩm tạo hình trang trí lớp
 -Biết yêu thiên nhiên cảnh quan xung quanh mình

BiÕt c¸ch so s¸nh chiÒu cao cña 3 ®èi t­îng theo dÊu hiÖu chung cña chóng.
MẠNG NỘI DUNG


MỘT SỐ LOẠI HOA
-         trẻ biết đặc điểm  tên một số loại hoa và tên gọi của hoa
-         biết lợi ích của hoa và cách sử dụng của hoa
-         biết chăm sóc và bảo vệ
-          
 

Một  SỐ LOẠI QUẢ
-         trẻ biết đặc điểm và tên gọi của một số loại quả
-         biết quả cung cấp các chất dinh dưỡng
-         biết cách sử dụng và bảo quản
 
Oval: THẾ GIỚI THỰC VẬT

VƯỜN RAU NHÀ EM
-         Trẻ biết tên gọi một số loại rau
-         Đặc điểm của rau, lợi ích và cách sử dụng, và bảo quản                                                                   
 

       EM YÊU CÂY XANH
-         tên gọi một số loại cây, các bộ phận của cây
-         sự giống nhau và giống nhau của cây
-         nơi sống và sự phát triển của cây
-         cách chăm sóc bảo vệ cây
 
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
-         thơ hoa kết trái
-         con hãy đợi rồi sẽ biết
-         thơ: cây thược dược
-         truyện cây táo
 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌNH CẢM
-         xây công viên cây xanh
-         tròng cây và chăm sóc hoa
-         chơi bán hàng, gia đình, nấu ăn
-         rèn kỹ năng, thói quen cần thiết để bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi
 

PHÁT  TRIỂN THẨM MỸ
-         nặn các loại quả
-         vẽ vườn cây ăn quả
-         DH: lá xanh
-         NH: mưa rơi
-         TC:thi xem ai nhanh
-         DH:hoa kết trái
-         NH:quả
-         TC:nghe nhạc đoán tên bài hát
 
Oval: CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- bò thấp chui qua cổng
- tc:mèo đuổi chuột
- ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 10m
- trèo thang, chạy chậm
- lăn bóng và di chuyển theo bóng, nhảy lò cò 5-6 nhịp
 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- dạy trẻ phân biệt, phía trước, sau, trên, dưới của đối tượng khi có sự định hướng
- them bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4
- phân biệt sự giống nhau và khác nhau của hình vuông, chữ nhật
- so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau của 2 nhòm đồ vật
 
MẠNG HOẠT ĐỘNGTUẦN 1THÁNG 1
CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI HOA BÉ THÍCH

I yêu cầu
- trẻ biết đặc điểm của một số loại hoa, tên gọi
- biết ích lợi của hoa, hoa dùng để trang trí, làm đẹp cho cuộc sống
- trẻ biết cách chăm soc và bảo vệ các loại hoa xung quanh mình
KẾ HOẠCH TUẦN
Các hoạt động.

  Thứ 2

  Thứ 3

   Thứ 4

   Thứ 5

     Thứ 6

Đón trẻ.

-Cô đón trẻ ân cần ,niềm nở tạo cho trẻ cảm giác yên tâm khi đến lớp.

- Nhắc trẻ chào cô giáo và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới thực vậtThể dục sáng.
* HĐ1: KĐ:Cô cho trẻ làm đoàn tàu ra san kết hợp các kiểu đi chậm, nhanh ,chậm, nghiêng ,kiễng...
* HĐ2: Trọng động : BTPTC:
-Tập theo lời ca bài "Bé tập thể dục".
            + ĐT :Tay....

            +ĐT :Chân..

            +ĐT :Bụng...

            +ĐT: Bật...
-Cô cho trẻ tập 2 lần theo lời ca.

*HĐ3 :Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng .
Điểm danh
Cô điểm danh theo danh sách để biết trẻ có mặt ,vắng mặt và báo ăn.

Hoạt động có chủ đích.
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- Bò thấp chui qua cổng
TC: mèo đuổi chuột


     
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.

- làm quen với một số loại hoa.
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ.


- DH: lá xanh
Nh: mưa rơi
TC: thi xem ai nhanh
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.


- phân biệt phía trước,sau ,trên dưới của đối tượng khi có sự định hướng
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.


- Thơ : cây tược dược 


Hoạt động ngoài trời.

QS:  một số loại hoa
TC: vẽ hoa trên sân trường
- Trẻ chơi tự do.

QS: vườn hoa sân trường
Tc:reo hạt hạt
-Trẻ chơi tự do.

Dạo chơi
TC: Cái gì biến mất.


QS: hoa thược dược.
TC: bắt trước tạo dáng
-Trẻ chơi tự do.

QS: xếp hoa bằng vỏ hến
TC:cái gì biến mất.
-Trẻ chơi tự do.


Hoạt động góc.
- Góc phân vai: bán hàng ,gia đình, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng công viên cây xanh.
- Góc học tập : Xem tranh truạên về chủ đề
- Góc nghệ thuật : múa hát ,xé, dán ,nặn về chủ đề.
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc ,tưới cây ,lau lá.
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- Trẻ biết chơi cùng nhóm vơi nhau ,biết nhận vai chơi và thể hiện vai chơi ,nắm được công việc của vai chơi.
-Trẻ biết lắp ghép khung để tạo thành hàng rào ,vườn hoa, cây xanh tạo thành công viên cay xanh
- Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình để tạo nên sản phẩm.múa hát các bài hát về chủ đề
- Xem tranh ,trò truyện về chủ đề.
II. CHUẨN BỊ :
-Cô chuẩn bị đồ dùng ,đồ chơi phục vụ cho các góc.
III. TIẾN HÀNH.
* HĐ1: Thỏa thuận trước khi chơi.
-Cô thỏa thuận với trẻ về chủ đề chơi và các góc chơi.
- Cô hỏi trẻ có bao nhiêu  góc chơi?
- Đó là những góc nào?
- Các góc đó chơi những vai gì?
-Vai chơi đó phải thể hiện như thế nào?
- Cô cho trẻ chọn góc chơi và vai chơi cho  mình.
* HĐ2: Qúa trình chơi.
- Trẻ vào góc chơi và chơi đúng vai mình đã nhận.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi .
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ để trẻ có sự liên kết giữa các góc chơi.
*HĐ3: Nhận xét.
- Cô đến từng góc chơi và cho trẻ tự  nhận xét góc chơi của mình.
- Cô chú ý lắng nghe ,tóm tắt ý của trẻ.,khen và động viên trẻ.

Vệ sinh
chăm
sóc.

Hoạt động chiều.

-Cô cho trẻ đi vệ sinh ,rửa tay ,rửa mặt trước và sau khi ăn.
-Cho trẻ ăn trưa ngủ trưa.
-Cô chăm sóc giấc ngủ của trẻ.

-Vệ sinh ,vận động ,ăn bữa phụ.
-Ôn các bài đã học ,làm quen bài học mới.            


Vệ sinh ,nêu gương.

- Cô rửa tay cho trẻ sạch sẽ.
- Cho trẻ nhận xét bản thân và các bạn.

Trả trẻ.
-Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Trả trẻ,trao đổi vơi phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ
                                                                         Ngày :
                                                               Nhận xét:
HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY
THỨ 2 NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 2012

HĐH:Lĩnh vực phát triển
Tên bài: BÒ THẤP CHUI QUA CỔNG
TC: MÈO ĐUỔI CHUỘT
I yêu cầu
1 kiến thức
- trẻ biết bò bằng bàn tay, cẳng chân không chạm vào cổng
- củng cố vận động chạy qua trò chơi
2 Kỹ năng
- trẻ bò chui qua cổng không chạm cổng
Rèn sự khéo loé qua trò chơi
3 Thái độ
- trẻ tích cực tham gia các hoạt động
II chuẩn bị
-         2 cổng, sân tập sạch sẽ
II tiến hành
HĐ1 Khởi động
-cô và trẻ cùng trò truyện về chủ đề
- Cô cho trẻ làm đoàn tầu và ra sân kết hợp với các kiểu đi, nhanh ,chậm, nghiêng ,kiễng
HĐ2 Trọng động
BTPTC
-         Động tác tay
-         Động tác chân
-         Động tác bụng
-         Động tác bật
·        vận động cơ bản
-         cô cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
-         cô làm mẫu cho trẻ quan sát
-         cô làm mẫu lân 1
-         cô làm mẫu lầm 2 kết hợp với lời giải thích
-         Cô cho trẻ thực hiện vận động
-         Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
-         Cô cho trẻ thực hiện vận động 2-3 lần
-         * trò chơi
-         MÈO ĐUỔI CHUỘT
-         Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ
-         Cô cho trẻ chơi 2-3 lần cô nhận xét và khen trẻ
-         HĐ3 hồi tĩnh
-         Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng sân thể dụcSINH HOẠT CHIỀU
-         cô cho trẻ quan sát và trò truyện về các loại hoa
-         đọc thơ về chủ đề
-         Nêu gương chiều vệ sinh và trả trẻ


NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................Thứ 3 ngày 31 tháng 1 năm 2011
HĐH: LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Tên bài: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ LOẠI HOA
I Yêu cầu
1 kiến thức
- trẻ quan sát ,gọi tên, nhận biết một số đặc điểm nổi bật của một số loại hoa
-2 Kỹ năng
- Rèn kỹ năng so sánh nhận biét,đặc điểm giống nhau và khác nhau của hoa
3 Thái độ
- trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, giữ ginf vệ sinh và bảo vệ môi trường
II chuẩn bị
-         Một số loại hoa, hoa hồng, hoa sen, hoa cúc,...
-         Tranh rô tô về các loại hoa
III tiến hành
HĐ 1gây hứng thú
     - cô cho trẻ hát bài hát MẦU HOA
-         Cô và trẻ cùng trò truyện về chủ đề
-         HĐ2 cô và trẻ cùng quan sát và trò truyện về các loại hoa
-         Cô đọc câu đố về hoa hồng và đố trẻ
-         Cô cắm bông hoa hồng vào lọ và trẻ quan sát
-         Cô cho trẻ nói tên và đặc điểm của hoa
-         Cô hỏi trẻ hoa hồng có mấu loại và có những màu gì?
-         Cô tiếp tục cho trẻ đọc bài thơ HOA CUC VÀNG
-         Cô cho trẻ quan sát hoa cúc
-         Cô cho trẻ nêu đặc điểm của hoa, tên
-         Cô cho trẻ quan sát hoa sen
-         Cô hỏi trẻ hoa sen sống ở đâu
-         Cô cho trẻ nêu dặc điểm của hoa
-         Cô cho trẻ quan sát và trò truyện về 1-2 loại hoa nữa
-         Cô cho trẻ so sanh hoa hồng và hoa cúc
-         Cô hỏi trẻ điểm giống nhau và khác nhau của hoa
-         Khác nhau:
-         Giống nhau:
-         Cô cho trẻ chơi trò chơi
-         Cái gì biến mất
-         Cô cắm hoa vào lọ và cho trẻ chơi trò chơi
-         Trò chơi THI XEM AI NHANH
-         Cô phát rổ đồ chơi cho trẻ các tranh rô tô về các loại hoa
-         Cô nói tên hoa trẻ nhanh tay chọn hoa và dơ lên
-         Cô nói dấu hiệu của hoa trẻ tìm và dơ lên
-         HĐ3 kết thúc
-         Cô cho trẻ về góc và vẽ hoa theo ý thích
-         Cô nhận xét và khen trẻ

SINH HOẠT CHIỀU
-         cô cho trẻ kể truyện sáng toạ theo chủ đề
-         nêu gương chiều vệ sinh và trả trẻ

NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


Thứ 4 ngày 1 tháng 2 năm 2012
HĐH: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Tên bài: DH: LÁ XANH
NH: MƯA RƠI
TC: THI XEM AI NHANH
I Yêu cầu
1 Kiến thức
- trẻ nhớ tên bài hát, tác giả, làn điệu dân ca
- hát thuộc lời đúng giai điệu
- trẻ chú ý lắng nghe cô hát và nhận ra giai điệu của bài hát
2 Kỹ năng
- trẻ biết vỗ tay, nhảy múa theo nhịp bài hát lá xanh
- trẻ hứng thú lắng nghe cô hát
- trẻ nắm được cách chơi và chơi thành thạo
3 Thái độ
- qua nội dung của bài hát cô giáo dục trẻ biết yêu thiên nhên
II chuẩn bị
- 5 vòng thể dục, trống lắc, sắc sô
III Tiến hành
HĐ1 Gây hứng thú
-         Cô cho trẻ cùng trò truyện về chủ đề
-         HĐ2 DH: LÁ XANH
-         Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe
-         Cô hát lần 1 hỏi tên bài hát, tác giả
-         Cô hát lần 2 kết hợp với giảng giải nội dung của bài hát
-         Cô dạy trẻ hát cô hát cùng trẻ 2-3 lần
-         Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
-         Cô cho cả lớp hát, tổ nhóm cá nhân hát
-         Cô chú ý và sửa sai cho trẻ
-         Cô dạy trẻ hát kết hợp với vỗ nhịp, vận động theo lời của bài hát
-         HĐ2 NGHE HÁT
-         BÀI HÁT MƯA RƠI
-         Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe
-         Cô hát lần 1 hỏi tên bài hát, làn điệu dân ca?
-         Cô hát lần 2 giảng giải nội dung của bài hát
-         Cô hát lần 3 cùng trẻ lên biểu diễn
-         Cô khen trẻ
-         Cô giáo dục trẻ qua nội dung của bài hát
-         * Trò chơi: thi xem ai nhanh
-         Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ
-         Cô cho trẻ chơi
-         Cô nhận xét và khen trẻ
-         * kết thúc
-         Cô nhận xét và tuyên dương trẻ


SINH HOẠT CHIỀU
-         Cô và trẻ cùng làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề
-         Kể truyện theo chủ đề
-         Nêu gương vệ sinh và trả trẻ


NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


Thứ 6 ngày 3 tháng 2 năm 2012
HĐH :Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Tên bài: thơ: HOA KẾT TRÁI
I Yêu cầu
1 Kiến thức
- Trẻ biết tên bài thơ tên tác giả
- trẻ cảm nhận được âm điệu nhệ nhàng của bài thơ, vẻ đẹp của thiên nhiên
2 Kỹ năng
- trẻ biết trả lời câu hỏi.rõ ràng, thể hiện được tình cảm qua bài thơ
3 Thái độ
- qua bài thơ trẻ yêu quý và bảo vệ thiên nhiên
II Chuẩn bị
Tranh về nội dung của bài thowtranh về các loại hoa để trẻ tô mầu
III Tiến hành
HĐ1 gây hứng thú
-         Cô cho trẻ hát bài hát màu hoa
-         Cô và trẻ cùng trò truyện về nội dug của bài hát trò truyện vè chủ đề
-         HĐ2 dạy trẻ đọc thơ
-         Cô giới thiệu bài thơ và đọc cho trẻ nghe
-         Cô đọc lần 1 hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?
-         Cô đọc lần 2 giảng giải trích dẫn đàm thoại về nội dung của bài thơ
-         Trong bài thơ có những loại hoa nào?
-               Hoa cà tim tim
-                Hoa mướp......hoa mậm trắng tinh
-         Hoa cà có mầu gì?
-         Cô hỏi trẻ mầu sắc của hoa
-         Các con có biết hoa kết thành gì không?
-         Các con đã được ăn các loại quả trên chưa
-         Các con có biết ăn các loại quả đó cung cấp gì cho cơ thể không?
-         Vậy để cho cây phát triển ra hoa kết trái các con phải như thế nào?
-         Cô giáo dục trẻ
-         DẠY TRẺ ĐỌC THƠ
-         Cô dạy trẻ dưới nhiều hình thức
-         Cả lớp tổ ,nhóm, cá nhân trẻ đọc
-         Cô chú ý và sửa sai cho trẻ
-         Kết thúc:
-         Cô cho trẻ về các góc và tô mầu bức tranh
-         Cô hướng dẫn cho trẻ hoàn thành bức tranh của mình, cô nhận xét và khen trẻ


SINH HOẠT CHIỀU
-         cô và trẻ cùng đi dạo thăm cành đồng quê hương
-         chơi góc múa hát theo chủ đề
-         nêu gương chiều vệ sinh và trả trẻ

NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ Thứ 5 ngày 2 tháng 2 năm 2012
HĐH: Lĩnh vực phát triển nhận thức
Tên bài: PHÂN BIỆT PHÍA TRƯỚC ,PHÍA SAU CỦA ĐỐI TƯỢNG KHI CÓ SỰ ĐỊNH HƯỚNG
I yêu cầu
1 Kiến thức
- trẻ xác định phía trên, dưới trước sau của bản thân
- dạy trẻ xác định trên dưới trước sau của dối tượng khi có sự định hướng
Trẻ tích cực tham gia trò chơi
2 Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng định hướng trong không gian
- Phát triển ngôn ngữ mở rộng vốn từ cho trẻ
3 Thái độ
- trẻ hứng thú tham gia mọi hoạt động cho trẻ
II Chuẩn bị
-          bộ tranh truyện nhổ củ cải, băng dính. 1 quả bóng
III tiến hành

-         HĐ1 gây hứng thú
-         Cô cho trẻ chơi trò chơi: gieo hạt nảy mầm
-         Cô và trẻ cùng trò truyện về chủ đề
-         HĐ2 ôn xác định phía trước, sau, trên , dưới của bản thân
-         Cô gỏi trẻ phía trước, sau, trên, dưới của các con có những gì?
-         Cô cho trẻ chơi trò chơi cái gì ,ở đâu?
-         HĐ3 dạy trẻ xác định trên ,dưới, trước sau của đối tượng khác
-         Cô dạy trẻ theo câu truyện nhổ củ cải
-         Cô gắn củ cải có ông mặt trời phía trên
-         Cô hỏi trẻ ông mặt trời ở phía nào của củ cải
-         Củ cải có trong câu truyện nào
-         Cô sẽ kể cho các con nghe câu truyện nhổ củ cải
-         Qua cau truyện cô dạy trẻ xác định các phía
-         HĐ4 Luyện tập
-         Cô phát cho mỗi trẻ một loại củ, quả, rau
-         Cô cho trẻ đặt rau củ quả xuống và hỏi trẻ
-         Rau ,củ,quả ở phía nào của con
-         Cô cho trẻ di chuyển rau, củ,qua và hỏi trẻ
-         * trò chơi giấu tìm
-         Cô giấu 1 đồ vật và cho trẻ tìm
-         Cô hỏi trẻ đồ vật đó đang ở phía nào của các con
-         Kết thúc :cô nhận xét và khen trẻ


SINH HOẠT CHIỀU
-         cô cho kể truyện cho trẻ nghe
-         cô và trẻ cùng chơi trò chơi sáng tạo
-          nêu gương và trả trẻ

NHẬT KỸ CUỐI NGÀy
-          
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


Thứ 6 ngày 3 tháng 2 năm 2012
HĐH :Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Tên bài: thơ: HOA KẾT TRÁI
I Yêu cầu
1 Kiến thức
- Trẻ biết tên bài thơ tên tác giả
- trẻ cảm nhận được âm điệu nhệ nhàng của bài thơ, vẻ đẹp của thiên nhiên
2 Kỹ năng
- trẻ biết trả lời câu hỏi.rõ ràng, thể hiện được tình cảm qua bài thơ
3 Thái độ
- qua bài thơ trẻ yêu quý và bảo vệ thiên nhiên
II Chuẩn bị
Tranh về nội dung của bài thowtranh về các loại hoa để trẻ tô mầu
III Tiến hành
HĐ1 gây hứng thú
-         Cô cho trẻ hát bài hát màu hoa
-         Cô và trẻ cùng trò truyện về nội dug của bài hát trò truyện vè chủ đề
-         HĐ2 dạy trẻ đọc thơ
-         Cô giới thiệu bài thơ và đọc cho trẻ nghe
-         Cô đọc lần 1 hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?
-         Cô đọc lần 2 giảng giải trích dẫn đàm thoại về nội dung của bài thơ
-         Trong bài thơ có những loại hoa nào?
-               Hoa cà tim tim
-                Hoa mướp......hoa mậm trắng tinh
-         Hoa cà có mầu gì?
-         Cô hỏi trẻ mầu sắc của hoa
-         Các con có biết hoa kết thành gì không?
-         Các con đã được ăn các loại quả trên chưa
-         Các con có biết ăn các loại quả đó cung cấp gì cho cơ thể không?
-         Vậy để cho cây phát triển ra hoa kết trái các con phải như thế nào?
-         Cô giáo dục trẻ
-         DẠY TRẺ ĐỌC THƠ
-         Cô dạy trẻ dưới nhiều hình thức
-         Cả lớp tổ ,nhóm, cá nhân trẻ đọc
-         Cô chú ý và sửa sai cho trẻ
-         Kết thúc:
-         Cô cho trẻ về các góc và tô mầu bức tranh
-         Cô hướng dẫn cho trẻ hoàn thành bức tranh của mình, cô nhận xét và khen trẻ


SINH HOẠT CHIỀU
-         cô và trẻ cùng đi dạo thăm cành đồng quê hương
-         chơi góc múa hát theo chủ đề
-         nêu gương chiều vệ sinh và trả trẻ

NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Tuần 2 tháng 2
Chủ đề nhánh:CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH
I Yêu cầu
- trẻ biết được đặc điểm, tên gọi các loại quả, tác dụng của từng loại quả
- trẻ biết cách giữ gìn và bảo quản các loại quả
- rèn cho trẻ kỹ năng nghi nhớ và phân biệt các loại quả khác nhau
- giáo dục trẻ vệ sinh ăn uống và bảo vệ môi trường
II kế hoạch tuần

Các hoạt động.

  Thứ 2

  Thứ 3

   Thứ 4

   Thứ 5

     Thứ 6

Đón trẻ.

-Cô đón trẻ ân cần ,niềm nở tạo cho trẻ cảm giác yên tâm khi đến lớp.

- Nhắc trẻ chào cô giáo và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới thực vậtThể dục sáng.
* HĐ1: KĐ:Cô cho trẻ làm đoàn tàu ra san kết hợp các kiểu đi chậm, nhanh ,chậm, nghiêng ,kiễng...
* HĐ2: Trọng động : BTPTC:
-Tập theo lời ca bài "tiếng chú gà trống gọi".
            + ĐT :Tay....

            +ĐT :Chân..

            +ĐT :Bụng...

            +ĐT: Bật...
-Cô cho trẻ tập 2 lần theo lời ca.

*HĐ3 :Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng .
Điểm danh
Cô điểm danh theo danh sách để biết trẻ có mặt ,vắng mặt và báo ăn.

Hoạt động có chủ đích.
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 10m


     
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.

- làm quen với một số loại quả
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ.


- nặn một số loại quả
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.


Thêm bớt tạo sự bằn nhau trong phạm vi 4
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.


- Truyện con hãy đợi rồi sẽ biết


Hoạt động ngoài trời.

QS:  một số loại quả
TC: vẽ quả trên sân trường
- Trẻ chơi tự do.

QS: trò truyện các loại quả bé thích
Tc:reo hạt hạt
-Trẻ chơi tự do.

Dạo chơi
TC: Cái gì biến mất.


QS: vẽ quả trên sân trường
TC: bắt trước tạo dáng
-Trẻ chơi tự do.

QS: trò truyện về lợi ích của quả
TC:cái gì biến mất.
-Trẻ chơi tự do.


Hoạt động góc.
- Góc phân vai: bán hàng ,gia đình, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng công viên cây xanh.
- Góc học tập : Xem tranh truạên về chủ đề
- Góc nghệ thuật : múa hát ,xé, dán ,nặn về chủ đề.
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc ,tưới cây ,lau lá.
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- Trẻ biết chơi cùng nhóm vơi nhau ,biết nhận vai chơi và thể hiện vai chơi ,nắm được công việc của vai chơi.
-Trẻ biết lắp ghép khung để tạo thành hàng rào ,vườn hoa, cây xanh tạo thành công viên cay xanh
- Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình để tạo nên sản phẩm.múa hát các bài hát về chủ đề
- Xem tranh ,trò truyện về chủ đề.
II. CHUẨN BỊ :
-Cô chuẩn bị đồ dùng ,đồ chơi phục vụ cho các góc.
III. TIẾN HÀNH.
* HĐ1: Thỏa thuận trước khi chơi.
-Cô thỏa thuận với trẻ về chủ đề chơi và các góc chơi.
- Cô hỏi trẻ có bao nhiêu  góc chơi?
- Đó là những góc nào?
- Các góc đó chơi những vai gì?
-Vai chơi đó phải thể hiện như thế nào?
- Cô cho trẻ chọn góc chơi và vai chơi cho  mình.
* HĐ2: Qúa trình chơi.
- Trẻ vào góc chơi và chơi đúng vai mình đã nhận.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi .
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ để trẻ có sự liên kết giữa các góc chơi.
*HĐ3: Nhận xét.
- Cô đến từng góc chơi và cho trẻ tự  nhận xét góc chơi của mình.
- Cô chú ý lắng nghe ,tóm tắt ý của trẻ.,khen và động viên trẻ.
Vệ sinh
chăm
sóc.

Hoạt động chiều.

-Cô cho trẻ đi vệ sinh ,rửa tay ,rửa mặt trước và sau khi ăn.
-Cho trẻ ăn trưa ngủ trưa.
-Cô chăm sóc giấc ngủ của trẻ.

-Vệ sinh ,vận động ,ăn bữa phụ.
-Ôn các bài đã học ,làm quen bài học mới.            


Vệ sinh ,nêu gương.

- Cô rửa tay cho trẻ sạch sẽ.
- Cho trẻ nhận xét bản thân và các bạn.

Trả trẻ.
-Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Trả trẻ,trao đổi vơi phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ
                                                                         Ngày :
                                                               Nhận xétThứ 2 ngày 6 tháng 2 năm 2012
HĐH:Lĩnh vực phát triển thể chất
Tên bài  NÉM XA BẰNG 1 TAY CHẠY NHANH 10M
I yêu cầu
1 kiến thức
- trẻ biết dơ tay lên cao và ném về phía trước
- củng cố vận độntrwochayj nhanh 10m
2 Kỹ năng
- trẻ biết ném xa bằng 1 tay
Rèn sự khéo loé nhanh nhẹn cho trẻ
3 Thái độ
- trẻ tích cực tham gia các hoạt động
II chuẩn bị
- Túi cát, sân tập sạch sẽ
II tiến hành
HĐ1 Khởi động
-cô và trẻ cùng trò truyện về chủ đề
- Cô cho trẻ làm đoàn tầu và ra sân kết hợp với các kiểu đi, nhanh ,chậm, nghiêng ,kiễng
HĐ2 Trọng động
BTPTC
-         Động tác tay
-         Động tác chân
-         Động tác bụng
-         Động tác bật
·        vận động cơ bản
·        NÉM XA BĂNG 1 TAY CHẠY NHANH 10M
-         cô cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
-         cô làm mẫu cho trẻ quan sát
-         cô làm mẫu lân 1
-         cô làm mẫu lầm 2 kết hợp với lời giải thích
-         Cô cho trẻ thực hiện vận động
-         Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
-         Cô cho trẻ thực hiện vận động 2-3 lần
-         HĐ3 hồi tĩnh
-         Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng sân thể dục và thả lỏng cơ thể

SINH HOẠT CHIỀU
-         Cô và trẻ cùng trò truyện về các loại quả
-         Vẽ tranh về các loại quả bé thích
-         Nêu gương chiều vệ sinh và trả trẻ

NHẬT KÝ CUỐI NGÀY

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


Thứ 3 ngày 7 tháng 2 năm 2012

HĐH: LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Tên bài: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ LOẠI QUẢ
I Yêu cầu
1 kiến thức
- trẻ quan sát ,gọi tên, nhận biết một số đặc điểm nổi bật của một số loại quả
-2 Kỹ năng
- Rèn kỹ năng so sánh nhận biét,đặc điểm giống nhau và khác nhau của quả
3 Thái độ
- trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường
II chuẩn bị
-         Một số loại quả, quả thanh long, táo, bưởi, hồng...
-         Tranh rô tô về các loại quả
III tiến hành
HĐ 1gây hứng thú
     - cô cho trẻ hát bài hát QUẢ GÌ
-         Cô và trẻ cùng trò truyện về chủ đề
-         HĐ2 cô và trẻ cùng quan sát và trò truyện về các loại quả
-         Cô đọc câu đố về quả hồng và đố trẻ
-         cho trẻ quan sát quả hồng
-         Cô cho trẻ nói tên và đặc điểm của quả
-         Cô hỏi trẻ quả hồng có mấy loại và có những màu gì?
-         Cô tiếp tục cho trẻ đọc bài VÈ TRÁI CÂY
-         Cô cho trẻ quan sát quả  thanh long
-         Cô cho trẻ nêu đặc điểm của quả, tên
-         Cô cho trẻ quan sát QUẢ BƯỞI
-         Cô hỏi trẻ đặc điểm của quả bưởi
-         Cô cho trẻ nêu dặc điểm của quả
-         Cô cho trẻ quan sát và trò truyện về 1-2 loại quả nữa
-         Cô cho trẻ so sanh quả thanh long và qổn hồng
-         Cô hỏi trẻ điểm giống nhau và khác nhau của quả
-         Khác nhau:
-         Giống nhau:
-         Cô cho trẻ chơi trò chơi
-         Cái gì biến mất
-         Cô đặt các loại quả lên bàn và cho trẻ chơi trò chơi quả gì biến mất
-         Trò chơi THI XEM AI NHANH
-         Cô phát rổ đồ chơi cho trẻ các tranh rô tô về các loại quả
-         Cô nói tên hoa trẻ nhanh tay chọn các loại quả và dơ lên
-         Cô nói dấu hiệu của quả trẻ tìm và dơ lên
-         HĐ3 kết thúc
-         Cô cho trẻ về góc và vẽ quả theo ý thích
-         Cô nhận xét và khen trẻ

SINH HOẠT CHIỀU
-         cô cho trẻ kể truyện sáng toạ theo chủ đề
-         nêu gương chiều vệ sinh và trả trẻ

NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


                                       TỔ CHỨC THỰC HIỆN
                             Thứ 4 ngày 8 tháng 2 năm 2012
                HĐH   :           NẶN MỘT SỐ LOẠI QUẢ          
I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
1 kiến thức :
- Trẻ biết làm dẻo đất , chia đất và sử dụng các kỹ năng đã học để nặn thành các loại quả.
- Trẻ biết quả cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể
2 Kỹ năng :
- Luyện kỹ năng xoay tròn , ấn bẹp , miết đất .
3 Thái độ :
- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp qua sản phẩm tạo hình của mình .
- Biết cách sử dụng các loại quả
II CHUẨN BỊ :
- Một số loại quả mà cô đã nặn sẵn.
- Đất nặn , bảng con , Bàn trưng bày sản phẩm .
III TIẾN HÀNH :
* HĐ1 : Gây hứng thú .
- Trò chuyện về chủ đề cùng trẻ .
- Cho trẻ hát bài  " quả gì ".
- Đàm thoại dẫn dắt trẻ vào bài .
* HĐ 2 : Quan sát mẫu .
- Cô cho trẻ xem mẫu một số quả đã  nặn của cô và đàm thoại cùng trẻ .
- Hỏi về đặc điểm , cấu tạo , hình dạng và kỹ năng nặn , màu sắc.
* HĐ 3 : cô hỏi ý tưởng của trẻ
- Các con sẽ nặn quả gì cho sản phẩm của mình
- khi nặn con phải nặn như thế nào?
- trước tiên để nặn được các con phải làm gì?
* HĐ 4 : Trẻ thực hiện .
- Hỏi trẻ tư thế ngồi và cách nặn ?
- Cô quan sát hương dẫn trẻ nặn , giúp đỡ trẻ còn lúng túng .
* HĐ 5 : Trưng bày - Nhận xét .
- Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày .
- Mời cá nhận trẻ nhận xét và nói lại kỹ năng nặn .
- Con thích sản phẩm của bạn nào nhất ?
- Vì sao ?
- Cô nhận xét chung : Tuyên dương , động viên trẻ .
- Cho trẻ mang sản phẩm về góc nghệ thuật trưng bàytrwowcddocj bài m jn       hkkk
                                       
                                     HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
         
                                  -Vận động - vệ sinh - ăn bữa phụ.
                                  -Hoạt động học: - Ôn bài cũ .
                                                             - Làm quen bài mới.
                                 -Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.

                                       NHẬT KÝ CUỐI NGÀY.
       .................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


TỔ CHỨC THỰC HIỆN
                             Thứ 5 ngày 9 tháng 2 năm 2012
        HĐH :   THÊM BỚT ĐỂ TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 4
I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
1 Kiến thức :
- Cho trẻ nhận biết và đếm các nhóm đối tượng có số lượng là 4.
- Nhận biết chữ số 4.
2 Kỹ năng :
- Trẻ biết đếm từ trái qua phải .
- Trẻ biết xếp tương ứng 1 - 1. Tạo nhóm có số lượng là 4.
3 Thái độ :
- Trẻ biết giúp bố mẹ những việc vừa sức .
II CHUẨN BỊ :
- Mỗi trẻ 4 quả  , 4 chú thỏ .
- Mô hình các con rối có số lượng là 4.
- Thẻ số từ 1 - 4.
III TIẾN HÀNH :
* HĐ 1:Gây hứng thú .
- Trò chuyện về chủ đè cùng trẻ .
- Cho trẻ hát bài " quả gì ". Cho trẻ thăm quan mô hình .
- Đàm thoại dẫn dắt trẻ vào bài .
* HĐ 2 :"Thêm bớt đẻ tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 "
- Cho trẻ lấy rổ đồ chơi về chỗ ngồi .
- Hỏi trong rổ có gì ?
- Cho trẻ xếp 4 quả  thành một hàng ngang từ trái sang phải .
- Xếp 3 thỏ tương ứng với quả.Cho trẻ đêm số lượng 2 nhóm.
- Cho trẻ so sánh .
- 2 nhóm ntn với nhau ?
- Nhóm nào nhiều hơn ? là mấy ?
- Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ?
- Để cho 2 nhóm bằng nhau phải làm gì ?
- Cho trẻ thêm và đếm .
- 2 nhóm ntn với nhau ? cùng bằng mấy ?
- Cho trẻ gắn số 4 vào 2 nhóm .
- Tương tự cô cho trẻ thêm , bớt , tạo nhóm trong phạm vi 4.
- Sau mỗi lần thêm và bớt cho trẻ gắn số tương ứng .
- Cho trẻ cất dần đồ dùng .
* Cho trẻ tìm xung quanh lớp những nhóm có số lượng là 4 và gắn số tương ứng .
* HĐ 3 : Luyện tập .
- Cho trẻ chơi trò chơi " gắn quả "
- TC 2 : "Giúp cô hái quả "
- Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi .
- Nhận xét : Tuyên dương - động viên trẻ .
- Cho trẻ hát bài " Cả nhà thương nhau ".                                      HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
         
                                  -Vận động - vệ sinh - ăn bữa phụ.
                                  -Hoạt động học: - Ôn bài cũ .
                                                             - Làm quen bài mới.
                                 -Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ.
                                        

                                 NHẬT KÝ CUỐI NGÀY.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


                                                ThỨ 6 ngày 10  tháng 2 năm 2012
HĐH; lĩnh vức phát triển ngôn ngữ
Tên bài dạy; văn học ; truyện ; CON HÃY ĐỢI RỒI SẼ BIẾT
MỤC TIÊU
          1 KiẾN thức
          - Trẻ biết tên chuyện , tên nhân vật trong truyện hiểu dược nội dung câu truyện , đàm thoại về các nhân vật trong chuyện
          - Trẻ biết được củ cải trắng là thức ăn cung cấp vitamin và muối khoáng cho cơ thể
          2 Kỹ năng
          - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
          3 Thái độ
          - Trẻ biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè
CHUẨN BỊ
-         Tranh di động, tranh minh hoạ, tranh chữ to
TIẾN HÀNH
-         HĐ1; cô và trẻ cùng Chơi trò chơi gieo hạt
-         Cô và trẻ cùng đàm thoại về trò chơi
-         Đàm thoại về nội dung chủ đề
-         HĐ2 ;kể chuyện
-         Cô giới thiệu câu truyện và kể cho trẻ nghe
-         Cô kể lần 1; kết hợp tranh minh hoạ
-         Cô kể lần 2;kết hợp tranh di động
-         Cô giảng giải, trích dẫn, đàm thoại làm rõ nội dung của câu trong truyện có những nhân vật nào?
-         Bưởi con đã hỏi bưởi mẹ như thế nào?
-         Bưởi mẹ đã nói với bưởi con như thế nào?
-         Bưởi con chờ đợi điều gì?
-          Và điều đó đã làm cho bưởi con như thế nào?
-         Vâỵ để cây ra hoa kết trái các con phải như thế nò?
-         Cô giáo dục trẻ .
-         HĐ3; cô cho trẻ vẽ các loại quả mà trẻ thích
-         Cô cổ vũ và khen trẻ


SINH HOẠT CHIỀU
-         vệ sinh ăn phụ
-         ôn bài cũ
-         làm quen quen mới
-         nêu gương vệ sinh và trả trẻ

NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chia sẻ bài viết : like hay g+ Các Bạn Nhé :

- Không chèn liên kết Spam quảng cáo. có thể xem ở đây Liên Kết Bạn Bè Với Hà Vũ
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để THIETBIMAMNONHAVU.COM hoàn thiện hơn.

 
Support :-Bản quyền thuộc công ty HÀ VŨ : Email : havuthietbimamnon@gmail.com
-Điạ chỉ: 245/5 Đường Gò Dầu, P. Tân Qúy,Q. Tân phú, TP.HCM _ĐT: 0964484399 - 0902486399
Copyright © 2013. Thiết Bị Mầm Non Mẫu Giáo | đồ chơi mầm non - All Rights Reserved