Giáo án mầm non: Chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên

{[['']]}

KẾ HOẠCH THỰC HIÊN CHỦ ĐIỂM LỚN
     Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
                                Thời gian thực hiện : 3 tuần
( Từ ngày 01/4 đến ngày 19 /4 năm 2013).
I. Mục tiêu:
1. Phát triển thể chất
* Dinh dưỡng và sức khỏe
- Trẻ biết không chơi ở những nơi nguy hiểm , mất vệ sinh ( C6 , CS23)
- TrÎ biÕt ¨n ®ñ chÊt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ, ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ cã mét c¬ thÓ khoÎ m¹nh.
- Biết sử dụng các trang phục phù hợp với thời tiêt

 - BiÕt ®­îc mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt vµ c¸c mïa trong n¨m .
* Phát triển vận động:
- Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian ( C4 , CS13)
- Trẻ biết sử dụng các trang phục phù hợp với thời tiết, các thời điểm trong ngày để bảo vệ sức khoẻ.
- Biết phòng tránh một số hiện tượng tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng như , sấm, sét, mưa , gió,  bão vv…và những nơi gây nguy hiểm khác..
- Có một số thói quen , hành vi vệ sinhtrong ăn uống và phòng bệnh.
- Thực hiện được các vận động như bò, trườn , trèo, ném  và vận động tinh một cách khéo léo.như phát triển cơ các ngón tay, ngón chân…
2. Phát triển nhận thức:
- Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống ( C20,CS94)
- Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xây ra ( C20, CS95)
- Biết quan sát , so sánh, phán đoán và suy luận về một số sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh.
- Tích cực tìm tòi khám phá các sự vật hiện tượng tự nhiên xung quanh đời sống . Biết thắc mắc về những gì mà trẻ chưa biết qua các câu hởi như : tại sao? Vì sao? Như thế nào? để làm gì? Vv…
- Nhận biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa trong năm và sự thay đổi của cây cối, sinh hoạt của con người, con vật…biết phân loại trang phục quần áo theo mùa.
- Biết ích lợi của nước, của ánh sáng, không khí với cuộc sống con người, cây cối và các con vật.
- Nhận biết được một số nguyên nhân gây ô n hiếm nguồn nước, không khí, và cách giữ gìn bảo vệ nguồn nước sạch , không khí trong lành.biết sứ dụng tiết kiệm nước sạnh..
- Biết so sánh lượng nước đựng trong 2 vật bằng các cách khác nhau, Biết nhận xét sự bốc hơi của nước, tồn tại của không khí xung quanh
- Phân biệt được ngày và đêm, hôm qua, hôm nay, ngày mai.
3. Phát triển ngôn ngữ:
- Biết khởi xướng cuộc trò chuyện ( C15, CS72)
- Sử dụng các từ chỉ tên gợi , hành động , tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày ( C15, CS66)
- Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp , trao đổi, thảo luận với người lớn, cô giáo, các bạn về những gì quan sát, nhận xét về hiện tượng tự nhiên xung quanh trẻ.
- Trẻ kể được những sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian.
- Biết kể chuyện , đọc thơ, kể chuyện sáng tạo mạch lạc, diễn cảm có nội dung về hiện tượng tự nhiên.
- Nhận biết được các chữ cái và phát âm các âm của chữ cái có trong tên một số hiện tượng tự nhiên..
4. Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội
- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người với môi trường ( C12, CS56)
- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày ( C12 , CS57)
- Có ý thức tiết kiệm nước sạch. bảo vệ nguồn nước sạch và môi trường sống.
- Có thối quen thực hiện một số công việc tự phục vụ bản thân phù hợp với trẻ.
- Có ý thức bảo vệ không khí xung quanh trong lành.
5. Phát triển thẩm mĩ:
- Cảm nhận được cái đẹp trong thiên nhiên, trong các câu chuyện, bài thưo, bài hát.. về các hiện tượng tự nhiên.
- Thể hiện cảm xúc sáng tạo trước cái đẹp của một hiện tượng tự nhiên qua sản phẩm vẽ, nặn, cắt, dán, xếp hình theo ý thích của trẻ và qua các hoạt động âm nhạc…

                                MẠNG NỘI DUNG
                                                                          
MẠNG HOẠT ĐỘNG
Phần

Nội dung


Điều chỉnh
Phát triển thể chất
* Dinh dưỡng và sức khỏe:
- D¹y trÎ biÕt c¸ch sö dông n­íc uèng vÖ sinh hîp lý
- TrÎ biÕt c¸ch phßng tr¸nh tai n¹n vÒ n­íc
-Biết giữ gìn và tiêt kiêm nguồn nước
- BiÕt gi÷ vÖ sinh, søc khoÎ trong mïa hÌ, mïa ®«ng,biÕt phßng tr¸nh mét sè tai n¹n do thêi tiÕt
* Phát triển vận động
 - Thể dục sáng:
+ Tập các động tác hít và , thở ra
+ Tập các động tác phát triển cơ tay , chân , bụng  , bật
Tay :Đưa tay ra phía trước , phía sau
Chân: Bật đưa chân sang ngang
Bụng: Nghiêng người sang hai bên
Bật: Bật tách chân và khép chân.
- Vận động cơ bản
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay
+ Ném xa bằng một tay
+ Lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng
- Trò chơi vận động:Trời nắng trời mưa , Mua to mưa nhỏ. Mèo đuổi chuột , Kéo co , Ai nhanh nhất

Phát triển nhận thức
* Khám phá khoa học:
- Gọi tên một số hiện tượng thời tiêt
- Trò chuyện về lợi ích của nước
- Tìm hiểu về các mùa trong năm
* Làm quen với toán
- Đếm đến 10 , nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 10 , nhận biết số 10
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10
- Chia 10 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau

Phát triển ngôn ngữ
* Phát triển khả năng nghe – nói
- Nghe hiểu nội dung các câu chuyện , bài thơ về nước và các hiện tượng tự nhiên
- Biết bày tỏ những nhu cầu , mong muốn của bản thân một cách rõ ràng , mạch lạc
- Biết trả lời các câu hỏi của cô giáo và đặt ra các câu hỏi theo sự hiểu biết của mình
*  Thơ , truyện , ca dao , đồng dao , tục ngữ
- Thơ: Cầu vồng , Mưa rơi
- Truyện : Giọt nước tý xíu
- Đồng dao , các câu đố về các hiện tượng tự nhiên
* Kể chuyện theo tranh , kể chuyện sáng tạo có nội dung vê nước , hiện tượng tự nhiên và các mùa trong năm
* Trò chơi đóng kịch
* Chuẩn bị cho việc học đọc , học viết
- Tư thế ngồi đúng , ngay ngắn
- Biết cách cầm bút , giở sách
- Nhận biết chữ cái trong từ và tranh thơ chữ to
- Làm quen và tập tô chữ s , x

Phát triển thẩm mĩ
* Âm nhạc:
- Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với , Nắng sớm ,
- Nghe hát: Mưa rơi , Bèo dạt mây trôi
- Trò chơi : Nghe tiếng hát tìm đồ vật , Ai nhanh nhất ,
* Tạo hình :
- Cắt dán cầu vồng
- Vẽ biển
- Vẽ trang phục mùa hè

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
* Ph¸t triÓn t×nh c¶m:
- Xem tranh ¶nh, trß chuyÖn vÒ gi÷ g×n nguån n­íc s¹ch
- Ch¬i ph©n vai: nÊu ¨n, qu¸n gi¶i kh¸t, bÕ em( tÊm giÆt röa mÆt) ®¹i lý n­íc kho¸ng
Ch¬i x©y dùng: Ao c¸, bê hå, th¸p n­íc, ®µi phun n­íc, bÓ b¬i, biÓn ®å s¬n
 * PT kü n¨ng x· héi: Thùc hµnh ch¨m sãc vËt nu«i, c©y trång, vµ sö dông n­íc tiÕt kiÖm; Gi÷ g×n vÖ sinh nguån n­íc. NhËn xÐt vµ tá th¸i ®é ®óng - sai, tèt - xÊu víi m«i tr­êng n­íc


Phối hợp với phụ huynh
- Trao đổi với phụ hình về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
- Nhắc nhở phụ huynh hoàn thành các khoản đóng góp của trẻ
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách chăm sóc trẻ vào mùa hè


                    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
                                      Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên
                                      Thời gian thực hiện : 1 tuần
                                    ( Từ ngày 1 /4 đến ngày 5 /4 năm 2013)

Ngày

Hoạt
động

Thứ 2Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6
Đón trẻ- trò chuyện – Thể dục sáng - Điểm danh
1. Đón trẻ:
- Cô vui vẻ, ân cần đón cháu vào lớp, chú ý đến tâm trạng cháu
- Cô trao đổi, trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sinh hoạt vui chơi của cháu ở trường, ở nhà. Tuyên truyền đến phụ huynh chăm sóc cháu suy dinh dưỡng và dịch bệnh sốt, cúm.
- Cô trò chuyện về chủ đề "nước và một số hiện tượng thiên nhiên’’
- Cô nhăc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Ch¬i theo ý thÝch, xem tranh ¶nh, truyÖn vÒ c¸c hå n­íc .
2. Thể dục sáng:
* Khởi động : Cô cùng trẻ đi thành vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân sau chuyển về 3 hàng ngang dãn đều
* Trọng động :
- Trẻ tập theo hiệu lệnh cùng cô các động tác sau
+ Hô hấp : Thổi nơ bay
+ Tay :Đưa tay ra phía trước , phía sau
+ Chân: Bật đưa chân sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên
+ Bật: Bật tách chân và khép chân.
( Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp)
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vong quanh sân
3. điểm danh.
- Cho trẻ dán biểu tượng đề can vào hoa , sau đó các tổ quan sát xem tổ mình hôm nay vắng bạn nào rồi báo cho cô và cả lóp biết
Hoạt động có chủ đích
PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay
PTNT
Tìm hiểu trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên
PTNT:
Đếm đến 10 , nhận biết nhóm có 10 đối tượng , nhận biết số 10


PTTM
 Âm nhạc:Đếm sao
NH:Bèo dạt mây trôi
TC: Ai nhanh nhất
PTTM
Cắt dán ông mặt trời
LQCV
    Làm quen với chữ cái s , x

PTNN
Thơ : Cầu vồngDạo chơi ngoài trời
* Hoạt động có chủ đích:
- Trß chuyÖn vÒ mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn.
- Làm quen với bài hát : Đếm sao
- Làm thí nghiệm về nước
- Quan sát thời tiết ngày hôm đó
- Làm quen với bài thơ : Cầu vồng
* Chơi các trò chơi : Thỏ tắm nắng , Ai nhanh nhất
* Chơi ý thích : Chơi với  bóng , vòng , phấn vẽ , bộ xếp hình

Chơi ở các góc buổi sáng
- Gãc ®ãng vai: Gia ®×nh , cöa hµng b¸n rau qu¶, phßng kh¸m .
- Gãc t¹o h×nh: Ch¬i vµ ho¹t ®éng theo ý thÝch: t« mµu, di mµu, c¾t d¸n hå n­íc.
- Gãc ©m nh¹c; Ch¬i nh¹c cô, nghe ©m thanh, móa h¸t, vËn ®éng lµm tiÕng m­a r¬i, n­íc ch¶y.
- Gãc khoa häc , thiªn nhiªn: Kh¸m ph¸ vÒ n­íc, quan s¸t ®¸ ch¶y thµnh n­íc, pha mÇu cho n­íc.
- Gãc s¸ch: Xem tranh, s¸ch, truyÖn vÒ c¸c hå n­íc, s«ng , suèi, biÓn.
- Gãc x©y dùng: X©y hå n­íc, ao cá

Hoạt động chiều

* Hoạt động chính:
- Hướng dẫn trò chơi mới :Ai nhanh nhất
- Giải câu đố về các mùa , các hiện tượng thời tiết
- Xem tranh về các hiện tượng thời tiêt
- Hướng dẫn những trẻ yếu học chữ cái
- Đóng chủ đề : Các  hiện tượng tự nhiên
* Chơi tự do ở các góc: Góc xây dựng
                                      Góc thiên nhiên
                                      Góc phân vai
                                      Góc nghệ thuật
                                      Góc học tâp              KẾ HOẠCH CHƠI Ơ CÁC GÓC BUỔI SÁNG

Tên góc


Nội dung

Yêu cầu

Chuẩn bị
Góc xây dựng
- Xây hồ nước
- Xây ao cá
- Trẻ biết sắp xếp , sử dụng đồ dùng một cách sáng tạo để xây thành hồ nước , ao á
- Trẻ không dành đồ chơi của nhau , biết đoàn kết , có tinh thần tập thể cao .
- Trẻ thể hiện được ý tưởng của mình , của nhóm

- Thùng để làm hồ
- Các loại con vật sống dưới nước
- Rong rêu các loại
Góc phân vai
- Gia ®×nh ,
- Cöa hµng b¸n rau qu¶, nước giải khát
- Phßng kh¸m .

- Biết tạo tinh thần thoải mái , ấm cúng trong gia đình
- Trẻ tái tạo lại công việc của người bán , người mua 
- Biết nhiệm vụ của người làm trong phòng khám
- Biết tìm đồ chơi thay thế để thực hiện ý tưởng
- Đồ chơi , đồ dùng gia đình
- Các loại rau , cây
- Đồ chơi bác sỹ khám bệnh
Góc học tập
- Xem tranh, s¸ch, truyÖn vÒ c¸c hå n­íc, s«ng , suèi, biÓn
- Biết các dở tranh truyện để xem và trò chuyện , thảo luận về nội dung bức tranh .
-  Biết giữ gìn và bảo vệ sách , tranh cẩn thận

- Tranh , sách , truyện vó hình ảnh vẽ về hồ nước , sông suối , biển
Góc nghệ thuật
- Ch¬i vµ ho¹t ®éng theo ý thÝch: t« mµu, di mµu, c¾t d¸n hå n­íc.

- Trẻ biết cách chơi với nước
- Rèn các kỹ năng vẽ , tô màu , cắt  dán

- Giấy màu
- Hồ dán , kéo
- Sáp màu
- Giấy A4
Góc thiên nhiên
- Kh¸m ph¸ vÒ n­íc, quan s¸t ®¸ ch¶y thµnh n­íc, pha mÇu cho n­íc.

- Trẻ biết cách lợi ích của nước , biết cách pha trộn các màu nước

-  Bình đựng nước
- Màu nước
- Dụng cụ pha màu nước                                                                          Thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2013

TRÒ CHUYỆN MỞ CHỦ ĐỀ
- Trẻ ngồi quây quần bên cô , trò chuyện gợi ý trẻ kể về thời tiết trong 2 ngày nghỉ cuối tuần
- Trẻ xem tranh về các mùa trong năm , các hiện tượng tự nhiên như : Sấm , mưa , gió , nắng , lũ lụt…..
- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của các hiện tượng tự nhiên đối với con người , ích lợi của nước
- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước , môi trường

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
Phát triển thể chất:
Thể dục: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay
I. Yêu cầu:
- Tr biết  tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng b»ng hai tay
- Hình thành k năng khÐo lÐo cho tr.
- Phát triển khả năng nhanh nhạy khéo léo cho trẻ.
- Hứng thú tham gia trò chơi vận động
II.  Chuẩn bị:
- Vch chuÈn, bãng
- Sân tập sạch sẽ , thoáng
- Khám sức khỏe cho trẻ
III. Các tiến hành:
- Trò chuyn vi tr v ch đề "mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt".
- Các con thy thêi tiÕt cã cn thiết cho cơ th con người và cho cuc sng kh«ng? 1. Khởi động
- H«m nay thi tiết nãng nc vµ mÖt mái c¸c con cïng c« h·y đi ra s©n tËp thÓ dôc cho kháe nµo.
- Tr đi theo hiu lnh ca c« kết hp c¸c kiu ch©n.
2. Trọng động.
* BTPTC: §éi h×nh 3 hµng ngang
- Trẻ tập theo hiệu lệnh của cô cac động tác sau:
+ Tay :Đưa tay ra phía trước , phía sau
+ Chân: Bật đưa chân sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên
+ Bật: Bật tách chân và khép chân.
( Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp. Riêng động tác tay tập 3 lần x 8 nhịp)
* V§CB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay
- Vy là cô cháu mình đã có sc kho để vËn ®éng ri nhưng muèn cã søc kháe t«t h¬n n÷a th× c¸c con ph¶i tËp ®­îc bµi thÓ dôc : "Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng b»ng hai tay".
- Để các con làm đúng và đẹp thì các con nhìn cô làm trước nhé.
- Cô làm mẫu: lần 1, không giải thích.
- Lần 2, 3 cô vừa làm vừa giải thích.
TTCB: C« ®øng tù do ë trong s©n, hai tay cÇm bãng. Khi cã hiÖu lÖnh “tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng ” th× ®Çu gèi h¬i khuþu xuèng lÊy ®µ tung bãng lªn cao khi bãng r¬i xuèng th× dïng hai tay b¾t lÊy bãng. Lµm xong c« vÒ ®øng cuèi hµng.
- Trẻ thực hiện cô chú ý bao quát và sửa sai cho trẻ kịp thời.
* Trò chơi vận động: "Lén cÇu vßng"
- H«m nay líp m×nh  häc rÊt giái, v× vËy c« sÏ th­ëng cho líp m×nh trß ch¬i ®ã lµ trß ch¬i "Lén cÇu vßng".
- Cô nêu lut chơi cách chơi và cho tr  chơi 2-3 ln.
(C« bao qu¸t vµ ®éng viªn trÎ ch¬i)
3. Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi 2-3 vòng sân nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành.

DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đích: Trò chuyện với trẻ về một số hiện tương thời tiêt
Trò chơi vận động : Thỏ tắm nắng
Chơi ý thích: Chơi với vòng , bóng
Cách tiến hành:
* Hoạt động có chủ đích: Trò chuyện với trẻ về một số hiện tương thời tiêt
- Cô cùng trẻ hát bài hát : Nắng sớm
- Đàm thoại nội dung bài hát
- Các con thấy thời tiết hôm nay như thế nào ?
- Trời nắng thì các con phải làm khi
- Khi nào thì các con thấy lạnh ?
- Khi mưa to thì gọi là gì ?
- Khi gió to gọi là gì ?
=> Vậy mưa , gió , nắng.....gọi chung là gì ?
- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiêt
* Trò chơi vận động : Thỏ tắm nắng
- Cô giới thiệu trò chơi , luật chơi và cách chơi
- Cho trẻ chơi 4 – 5 lần
* Chơi ý thích: Chơi với vòng , bóng
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn.

CHƠI Ở CÁC GÓC BUỔI SÁNG
Góc chính :    Góc xây dựng: Xây ao cá
Góc kết hợp : Góc phân vai : Nấu ăn
                       Góc thiên nhiên: Pha màu nước
                       Góc học tập : Xem tranh về các hiện tượng tự nhiên
                       Góc nghệ thuật: Vẽ , tô màu các hiện tượng tự nhiên.
Cách tiến hành:
* Thỏa thuận trước khi chơi
- Cô cùng trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi
- Các con vùa hát bài hát gì ?
- Cá bơi ở đâu ?
- Cá sống ở nước ngọt gọi là gì ?
- Các sống ở nước mặn gọi là gì ?
- Cô giới thiệu về các góc chơi , trên trò chơi
- Cho trẻ tự do về các góc theo ý thích của mình
* Quá trình chơi :
- Cô đi từng góc quan sát và hướng dẫn trẻ chơi để trẻ thực hiện chơi tốt với vai chơi của mình. Cô quan sát bổ xung học liệu khi cần thiết, giúp đỡ trẻ chơi trong trò chơi mới.
* Nhận xét sau khi chơi.
- Trẻ tự nhận xét vai chơi của mình của bạn, ai chơi tốt ai chơi chưa tốt.
- Cô nhận xét chung khen trẻ chơi tốt động viên trẻ chơi chưa được lần sau cố gắng.
- Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi cất vào đúng nơi quy định.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
          * Hoạt động chính: Hướng dẫn trò chơi mới “ Ai nhanh nhất”
I . Mục đích:
Rèn luyện tự tin và phản phạ nhanh
II. Chuẩn bị :
- Vẽ một vòng tròn
III. Cách  chơi
- Cô vẽ một vòng tròn làm nhà . Cho trẻ đi lại trong nhóm . Khi nghe một trong các hiệu lệnh sau:
+ Không có gió : Trẻ đướng im tại chỗ
+ Gió thổi nhẹ: trẻ hơi lắc lư người
+ Gió thổi mạnh: Trẻ chạyu nhanh về nhà. Trẻ nào chạy không kịp là người thua cuộc và phải nhảy lò cò quanh lớp một vòng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4 – 5 lần

                                 ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY


Thứ 3 ngày 2 tháng 4 năm 2013

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 1
Phát triển nhận thức:
KPKH : Tìm hiểu trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên
I. Yêu cầu:
- Trẻ biết được đặc điểm , tính chất của một số hiện tượng tự nhiên , trẻ biết lợi ích và tác hại của một số hiện tượng tự nhiên
- Mở rộng vốn từ ngữ cho trẻ , phát triển khả năng diển đạt , mạch lạc bằng lời nói , thấy được vẽ đẹp của thiên nhiên
- Luyện phản xạ nhanh qua trò chơi mưa to , mưa nhỏ , rèn tác phong nhanh nhẹn , biết phố hợp chia sẻ với các bạn
II. Chuẩn bị :
- Tranh vẽ ông mặt trời , trăng , sao , mây , mưa , gió
- Tranh ảnh về bão , lũ ,
- Xắc xô
III. Cách tiến hành:
- Cô cùng trẻ vận động bài : Trời nắng trời mưa , nhạc và lời : Đặng Nhất Mai
* Quan sát – đàm thoại
- Cô đưa bức tranh vẽ các hiện tượng : Ông mặt tròi , gió , nắng …..cho trẻ quan sát
+ Cô có bức tranh vẽ những gì ?
+ Ông mặt trời có hình gì ?
+ Bạn nào có nhận xét về ông mặt trời ? ( Hình tròn , màu vàng , có các tia nắng…)
+ Ông mặt trời có tác dụng gì đối với con người và cây cối ?
+ Ông mặt trời xuất hiện vào lúc nào ?
- Cô chỉ vào các hiện tượng khác cho trẻ quan sát và nêu nhận xét của mình
- Cho trẻ kể vẽ đẹp của trăng , sao , mưa , gió  theo kinh nghiệm của trẻ
- Đố các con biết tiếng mưa rơi như thế nào ?
- Còn tiếng gió thì ra sao ?
- Có khác gì tiếng mưa rơi hay không ?
- Khác như thế nào ?
- Mưa nhiều tạo thành gì ?
- Sau lũ lụt nhà cửa , cây cối , cong người sẽ ra sao ?
- Vì sao lũ lụt sẽ xẩy ra ? ( do quá nhiều mưa trong thời gian ngắn , nạn phá rừng của người dân )
* Cũng cố
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ Mưa to , mua nhỏ”
+ Cho trẻ chơi 4 – 5 lần
-  Trò chơi và giải câu đố về ông mặt trời , trăng , sao …..

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 2

Phát triển nhậ thức:
Toán: Đếm đến 10 , nhận biết nhóm có 10 đối tượng , nhận biết số 10
 I. Yêu cầu:
-TrÎ nhËn biÕt nhãm sè l­îng 10.
-TrÎ ®Õm trong ph¹m vi 10.
- NhËn biÕt sè 10.
- TrÎ cã kü n¨ng ®Õm tõ mäi phÝa.
- TrÎ häc nghiªm tóc.
II. Chuẩn bị :
- Mçi trÎ 10 viªn sái vµ 10 viªn ®¸.
- Mét sè ®å dïng trong líp cã sè l­îng tõ 1 ®Õn 10.
-Mçi trÎ 1 bé sè tõ 1 ®Õn 10.
- 2 ngôi nhà có số chấm tròn 9 , 10
-Vë bÐ lµm quen víi to¸n.
- Bµn , ghÕ, bót.
III. Cách tiến hành:
* PhÇn I : ¤n ®Õm trong ph¹m vi 9.
- C« cho trÎ t×m c¸c ®å vËt trong líp cã sè l­îng tõ 1- 9 ®Õm vµ ®Æt sè.
- Vç tay theo yªu cÇu cña c«.
* PhÇn II :  §Õm trong ph¹m vi 10. Tạo nhóm trong phạm vi 10 . Nhận biÕt sè 10.
- C« cho trÎ xÕp tÊt c¶ c¸c viªn ®¸ ra.
- Đếm xem có tất cả bai nhiêu viên đá ?
- LÊy 9 viªn sái ra ®Æt tương ứng víi nh÷ng viªn ®¸.
- Số viên sỏi và viên đá như thế nào ?
- Số nào nhiều hơn ? nhiều  hơn mấy
- Số nào ít hơn ? ít hơn mấy ?
- Cho trẻ thêm , bớt tạo nhóm trong phạm vi 10
- C« cho trÎ so s¸nh sè ®¸ vµ sái.
- C« ®Õm vµ cho trÎ ®Õm.
- Cho trÎ t×m sè 10.
- C« ®­a sè 10 ra cho trÎ xem vµ ph©n tÝch nÐt ch÷ sè.
- Cô phát âm số 10 , cho cả lớp , tổ nhóm phát âm số 10
- Cho trÎ t×m c¸c ®å dïng trong líp cã sè l­îng 10.
* Phần 3: Luyện tập
- Cho trẻ chơi trò : Về đúng nhà
+ Cách chơi : Mỗi trẻ cầm trên tay 1 thẻ số 9 , số 10. Trẻ vừa đi vừa hát khi nghe hiệu lệnh trời mưa trẻ có số nào trên tay chạy nhanh về nhà có số chấm tròn tương ứng
+ Luật chơi : Trẻ nào về sai bị phạt nhảy lò cò
- Trò chơi : ¤n luyÖn : §Õm « t«, m¸y bay, thuyÒn trong vë. Gäi tªn , ®Õm vµ viÕt sè trong vë bµi tËp to¸n trang 43.
DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đích: Làm quen với bài hát “ Đếm sao”
Trò chơi vận động : Lộn cầu vồng
Chơi ý thích : Chơi với cầu trượt , xích đu
Cách tiến hành:
* Hoạt động có chủ đích: Làm quen với bài hát “ Đếm sao”
- Trẻ ngồi quây quần bên  cô trò chuyện về các hiện tượng thời tiết
- Cô giới thiệu bài hát : Đếm sao
                       Nhạc và lời : Văn Chung
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần
+ Các con vừa nghe cô hát bài hát gì?
+ Nhạc và lời của ai ?
+ Bài hát nói về gì ?
+ Sao có ở đâu ?
+ Sao giúp chúng ta những gì ?
- Khuyến khích trẻ hát cùng cô
- Giáo dục trẻ yêu quý vẽ đẹp của trăng , sao.
* Trò chơi vận động : Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu cách chơi
- Cho trẻ chơi 4 – 5 lần
* Chơi ý thích : Chơi với cầu trượt , xích đu
- Cô bao quát trẻ vhoiw an toàn


CHƠI Ở CÁC GÓC BUỔI SÁNG
Góc chính:     Góc phân vai :Tắm cho em bé , giặt khăn
Góc kết hợp: Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây
                     Góc học tập : Xem tranh về hiện tượng tự nhiên
                     Góc nghệ thuật : Vẽ tô màu bầu trời.
Cách tiến hành:
* Thỏa thuận trước khi chơi
- Cô cùng trẻ thảo luận về chủ đề chơi , cách chơi
- Cô giới thiệu các góc chơi , tên trò chơi
- Cho trẻ tự do về các góc chơi theo ý thích của mình
* Quá trình chơi :
- Quan sát và động viên trẻ về góc chơi theo số lượng phù hợp
- Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng
- Cô bao quát trẻ chơi khuyến khích trẻ chơi liên kết vói nhau.
* Nhận xét sau khi chơi :
- Cô đến các góc , gợi ý trẻ nhận xét
-  Cô nhận xét chung , động viên tuyên dương trẻ
-  Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
* Hoạt động chính : Giải câu đố về các hiện tượng thời tiêt , các mùa
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề
- Cho trẻ kể các hiện tượng thời tiêt mà trẻ biết
- Cô đọc lần lượt các câu đố về :
+ Ông mặt trời                + Sao
+ Mặt trăng                     + Sấm
+ Hạt mưa                      + Đám mây
+ Cầu vồng
- Cho trẻ trả lời theo sự hiểu biết của mình
- Sau mỗi lần đố trẻ cô khái quát lại cho trẻ hiểu nội dung câu đố
* Chơi tự do ở các góc :      Góc thiên nhiên
                                            Góc phân vai
                                            Góc xây dựng
                                            Góc nghệ thuât

                           ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 4 ngày 3 tháng 4 năm 2013

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
Phát triển thẩm mĩ:
Âm nhạc: Dạy hát : Đếm sao
NH:Bèo dạt mây trôi
TC: Ai nhanh nhất
I. Yêu cầu:
 - Tr nh tªn bài h¸t,  tªn t¸c gi.    
 - Tr h¸t thuc và h¸t đóng giai điu bài h¸t.
-Tr nghe c« h¸t và biết hưởng ng theo giai điu bài h¸t.                            
- Hng thó tham gia trß chơi, chơi đóng lut.
II. Chuẩn bị :
- Vòng thể dục
III. Cách tiến hành:
- C« cïng c¶ líp ®äc bµi th¬ “CÇu vßng”.
- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×? (2-3 trÎ tr¶ lêi)
- Trong bµi th¬ nh¾c ®Õn hiÖn t­îng tù nhiªn nµo?(cÇu vßng).
- Ngoµi cÇu vßng ra th× c¸c con cßn biÕt thªm nh÷ng hiÖn t­îng tù nhiªn nµo kh¸c n÷a?(m­a, b·o, ®éng ®Êt.).
C¸c con biÕt kh«ng , trong thiªn nhiªn cã rÊt lµ nhiÒu lo¹i hiÖn t­îng tù nhiªn kh¸c nhau ®Êy. Vµ giê häc h«m nay c« sÏ cho c¸c con biÕt thªm mét lo¹i hiÖn t­îng tù nhiªn n÷a qua bµi h¸t “§Õm sao” nh¹c vµ lêi cña chó v¨n Chung.
1. Dy h¸t
 - Bài h¸t §Õm sao Nhc và li ca chó V¨n Chung mà c« sp th hin cho c¸c con nghe nãi v nãi vÒ nh÷ng v× sao, nh÷ng v× sao ®ã soi s¸ng cho con ®­êng chóng ta ®i vµo ban ®ªm ®Êy.
   - C« h¸t ln 1: H¸t r li cho tr nghe.
   - C« h¸t ln 2:  H¸t th hin điu b.
-  C« va h¸t cho c¸c con nghe bài h¸t g×? (2-3 trÎ tr¶ lêi)
-  Do ai s¸ng t¸c? (2-3 trÎ tr¶ lêi)
* Bài h¸t cã giai điu vui tươi rn ràng din t sù thÝch thó cña c¸c b¹n nhá khi thÓ hiÖn bµi h¸t ®Êy!
 - Nào c¸c con cïng ct vang li ca v nh÷ng v× sao ®i nµo.
 - C« cho tr h¸t:
C lp h¸t 3 ln.
* H×nh ¶nh c¸c v× sao ®· lµm cho bµi h¸t thªm vui t­¬I rén rµng ph¶I kh«ng c¸c con? C« nghÜ r»ng trong c¸c con ai còng muèn thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh víi nh÷ng v× sao ®Êy.
  - Mi c¸c t h¸t lªn t×nh cm ca m×nh.
    3 t ln lượt lªn h¸t  (c« chó ý sa sai).
    - 2 nhóm  trẻ  h¸t.
    - Gi c¸ nh©n tr lªn h¸t.
*  Mt ln na c¸c con h·y h¸t vang bài ca v acsc v× sao ®i nµo
 2. Nghe h¸t.
- §Ó ®¸p l¹i t×nh c¶m cña c¸c con vÒ nh÷ng v× sao th× c« còng cã mét bµi h¸t vÒ d©n ca Quan hä B¾c Ninh ®ã lµ bµi h¸t “bÌo d¹t m©y tr«i” mµ c« sÏ h¸t tÆng cho c¸c con ®Êy Mi c¸c con cïng lng nghe.
 -    C« h¸t tr nghe 2 ln
 Ln 1:  H¸t din cm ni dung bµi h¸t.
LÇn2:   M băng tr nghe, c« kết hp làm điu b.
3. Trß ch¬i ©m nh¹c
  Trß chơi: Ai nhanh h¬n
   -  C« nhc lut chơi và c¸ch chơi: 
- Cho trẻ chơi 4 – 5 lần

DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đich: Làm thí nghiệm về nước
Trò chơi vận động :Ai nhanh nhất
Chơi ý thích:  Thả thuyền , chơi bới bóng
Cách tiến hành:
* Hoạt động có chủ đich: Làm thí nghiệm về nước
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn nhỏ xung quanh cô
- Cô cho trẻ xem bí mật về nước các con xem có diệu kỳ không nhé
- Cô dặt 2 chậu gần nhau ở độ cao khác nhau . đổ đầy nước vào chậu ở vị trí cao hơn , chậu ở vị trí thấp hơn không có nước
- Cô đổ đầy nước vào ống nhựa và giữ chặt 2 đầu
- Đặt 1 đầu ống nhựa vào chậu có nước và đầu kia vào chậu không có nước . Thả tay ra khỏi 2 đầu ống nhựa
- Cho trẻ quan sát hiện tượng xẩy ra
- Trẻ đoán xem vì sao có hiện tượng đó theo cách hiểu của trẻ
- Cô giải thích cho trẻ hiểu: Có hiện tượng đó là do không khí đẩy nước trong chậu ở vị trí cao hơn làm ống nhựa truyền nước
* Trò chơi vận động :Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi , cách chơi
- Cho trẻ chơi 4 – 5 lần
* Chơi ý thích:  Thả thuyền , chơi bới bóng
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn.

CHƠI Ở CÁC GÓC BUỔI SÁNG
Góc chính:    Góc nghệ thuật : Vẽ mây , mưa , cầu vồng
Góc kết hợp: Góc xây dựng : Xây bể cá
                     Góc học tập : Xếp chữ cái đã học bằng sỏi
                      Góc thiên nhiên: Đong đo cát , nước.

 Cách tiến hành:
* Thỏa thuận trước khi chơi:
- Cô cùng trẻ trò chuyện , xem tranh về mây , mưa , cầu vồng
- Gọi trẻ nêu sự hiểu biết của mình về : Mây , mưa , cầu vồng
- Cô giới thiệu tên các góc chơi và trò chơi
- Cho trẻ tự do về các góc chơi theo ý thích của mình
* Quá trình chơi :
- Quan sát và động viên trẻ về góc chơi theo số lượng phù hợp
- Giúp đỡ những trẻ còn lúng túng
- Cô bao quát trẻ chơi khuyến khích trẻ chơi liên kết vói nhau.
* Nhận xét sau khi chơi :
- Cô đến các góc , gợi ý trẻ nhận xét
-  Cô nhận xét chung , động viên tuyên dương trẻ
-  Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
* Hoạt động chính : Xem tranh về các hiện tượng tự nhiên
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề
- Cô gợi ý trẻ kể các hiện tượng thời tiết mà trẻ biết
- Cho trẻ xem lần lượt các bức tranh
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về nội dung bức tranh trẻ quan sát được
- Trẻ nêu lợi ích , tác hại của các hiện tượng tự nhiên .
* Chơi tự do ở các góc :     Góc xây dựng
                                            Góc phân vai
                                            Góc xây dựng
                                            Góc nghệ thuât

                           ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀYThứ 5 ngày 4 tháng 4 năm 2013

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 1
Phát triển thẩm mĩ:
Tạo hình : Cắt dán ông mặt trời
I. Yêu cầu:
- Trẻ biết cắt hình tròn , các tia và phết hồ dán hình ông mặt trời
- Luyện các cơ bàn tay , kỹ năng phết hồ và kỹ năng dán cho trẻ
- Giáo dục trẻ yêu quý vẽ đẹp của thiên nhiên
II. Chuẩn bị :
- Tranh vẽ ông mặt trời
- Tranh cắt dán ông mặt trời
- Giấy màu , hồ dán , kéo
- Giấy A4
- Bàn ghế đủ chỗ ngồi
III. Cách tiến hành:
- Cô cùng trẻ hát bài hát : Cháu vẽ ông mặt trời
- Đàm thoại nội dung bài hát
- Cho trẻ quan sát  , trò chuyện về ông mặt trời
- Giáo duc trẻ yêu quí cảnh đẹp thiên nhiên
* Quan  sát tranh mẫu:
- Cô có bức tranh gì ?
- Ông mặt trời hình gì ? Màu gì ?
- Cô chỉ vào các tia nắng và hỏi trẻ đây là gì của ông mặt trời ?
* Cô làm mẫu:
- Cô vừa cắt , vừa hướng dẫn trẻ cắt dán
- Hướng dẫn trẻ cách cầm kéo , cắt hình tròn , tia dài ngắn khác nhau , cách phết hồ và dán
- Trẻ đọc bài thơ : Ông mặt trời đi về bàn ngồi
* Trẻ thực hiện:
- Cô bao quát , hướng dẫn , động viên , khuyến khích trẻ cắt dán chi tiết có sự sáng tạo .
* Trưng bày và nhận xét sảm phẩm
- Cho trẻ treo sản phẩm của mình lên giá
- Gọi trẻ nêu nhận xét về bài của bạn , của mình
- Cô nhận xét chung , động viên , tuyên dương trẻ
- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 2
Phát triển ngôn ngữ
Chữ cái :   Làm quen với chữ cái s , x
I. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ s-x, đọc được các từ có chứa s- x, phân biệt được chữ s- x trong từ thong qua trò chơi.
- Rèn kỹ năng phát âm, đọc từ có chứa s hoặc x.
- Phát triển khả năng chú ý có chủ định, ghi nhớ.
- Giáo dục trẻ trật tự, giúp đỡ, hợp tác cùng bạn.
II. Chuẩn bị:
- Tranh và từ : cảnh buổi sáng, xế chiều
- Thẻ chữ cái s- x cho mỗi trẻ.
III.  Cách tiến hành:
* Ôn chữ cái đã học: g , y
- Cô cùng trẻ bài  hát “ Nắng sớm”
- Cho trẻ tìm các chữ đã học
Hoạt động 2: Làm quen chữ s- x
* Làm quen chữ s:   cho trẻ xem tranh cảnh buổi sáng.
-         Đố cháu cảnh gì?
-         Cho trẻ đọc từ dưới tranh.
-         Đố cháu chữ gì hiện to trong từ?
-         Cô phát âm mẫu.
-         Cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm.
-         Cô xuất hiện vần: áo, sau thêm s in thường và viết thường trước vần áo, đố cháu từ gì?
-         Cô giới thiệu các kiểu chữ.
* Làm quen chữ x: Cho trẻ xem tranh xế chiều
 -    Đố cháu cảnh gì?
 -    Cô hướng dẫn tương tự như chữ s.
 -    Cô xuất hiện từ: ... e ô tô, sau thêm x in thường và viết thường, đố cháu từ gì?
 -    Chữ x như thế nào? Cô giới thiệu cấu tạo nét.
 -    Cô giới thiệu các kiểu chữ.
* So Sánh: xuất hiện s- x cho trẻ phát âm.
 -    Chữ s- x có gì giống và khác nhau?
 -    Cô khái quát lại.
Hoạt động 3: Trò chơi
 * TC: tìm chữ đúng cho từ
 -    Cách chơi: cô xuất hiện tranh- buổi sáng, sáo trúc, xế chiều, xe ô tô, hoa súng có từ dưới tranh nhưng thiếu chữ s- x, cô  xuất hiện từng tranh sau đó cho trẻ chọn chữ s hay x giơ lên.
 -    Cho trẻ chơi- cô kiểm tra kết quả cho trẻ đọc từ.
* TC : ghép chữ cái thành từ có nghĩa
 -    Cách chơi: Chia lớp thành 3 nhóm thi nhau tìm chữ cái khác ghép với s –x để thành từ có nghĩa.Sau đó đặt câu với từ vừa ghép.
 -    Cho 3 nhóm thi nhau chơi.
 -    Cô kiểm tra kết quả.
 -    Cho từng nhóm đặt câu với từ vừa ghép.
 -    Đọc bài: họ nhà sen súng
                  Súng sen, sen súng
                   Sen súng, súng sen
                   Cùng mọc trong đầm
                   Súng sen thơm ngát.


https://sites.google.com/site/hahungthunghiem/chu%20de%20nuoc%20va%20hien%20tuong%20tu%20nhien.doc?attredirects=0&d=1
Chia sẻ bài viết : like hay g+ Các Bạn Nhé :

- Không chèn liên kết Spam quảng cáo. có thể xem ở đây Liên Kết Bạn Bè Với Hà Vũ
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để THIETBIMAMNONHAVU.COM hoàn thiện hơn.

 
Support :-Bản quyền thuộc công ty HÀ VŨ : Email : havuthietbimamnon@gmail.com
-Điạ chỉ: 245/5 Đường Gò Dầu, P. Tân Qúy,Q. Tân phú, TP.HCM _ĐT: 0964484399 - 0902486399
Copyright © 2013. Thiết Bị Mầm Non Mẫu Giáo | đồ chơi mầm non - All Rights Reserved